Smartengeld

SmartengeldSmartengeld is de financiële compensatie bij immateriële schade. Als u schade heeft opgelopen na een ongeval met letsel, na een medische misser of als u mishandelt bent, heeft u recht op smartengeld. Smartengeld is de financiële vergoeding die u ontvangt voor het ontstane leed dat het soort letsel van het ongeluk heeft veroorzaakt.

Bij materiële schade, zoals schade aan de auto of medische kosten die gemaakt dienen te worden door het slachtoffer, kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Bij immateriële schade, zoals psychische en emotionele letsel, heeft u recht op smartengeld. Deze vergoeding voor verdriet, verminderde zin in leven, pijnklachten en eventueel andere psychische problemen wordt dus uitgedrukt in smartengeld. Dit is vaak erg complex vast te stellen, aangezien het vaak aan de persoon zelf niet te zien is of hij of zij wat mankeert, maar er psychisch wel degelijk letsel is.

Een letselschade advocaat met gespecialiseerde kennis is bij dit soort zaken onmisbaar. Wij raden u dan ook aan, mocht u denken recht te hebben op smartengeld, om een specialist te benaderen die u juridisch kan bijstaan.

Hoogte van het smartengeld

Psychisch letsel is erg complex in geld uit te drukken. Psychisch letsel heeft vaak grote gevolgen voor het slachtoffer op het werkleven en het dagelijkse leven. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van een aantal factoren. Zo zal er gekeken worden naar onderstaande zaken om de hoogte van het schadevergoeding vast te stellen:

  • Duur van het herstelproces en duur van ziekenhuisbehandeling
  • Leeftijd van het slachtoffer
  • Eventuele blijvende psychische klachten
  • Invloed op het dagelijkse leven en werk
  • Invloed op de vrijetijdsbesteding

Bovenstaande zaken hebben invloed op de hoogte van het smartengeld.

De rol van een advocaat

Het vaststellen van de schade, de aansprakelijkheidsstelling en het gehele juridische proces erom heen is maatwerk. De uitvoering hiervan ligt bij een letselschade specialist. Daarnaast zal u waarschijnlijk een hoop praktische en financiële vragen hebben betreffende het letsel en de hoogte van het smartengeld. Ook deze kunt u kwijt bij een expert. Het invloed op uw leven is vaak groot en de belangen zijn dan ook groot. De juiste juridische ondersteuning kan grote gevolgen hebben voor de afwikkeling van uw zaak. Zo zal de letselschade advocaat u adviseren en bijstaan tijdens uw letselschadezaak. Deze juridische bijstand is onmisbaar wegens de hoge belangen, complexe materie en de emotie die het letsel heeft veroorzaakt.

Smartengeld berekenen en claimen

Hulp bij het claimen en berekenen van het smartengeld is specialistisch werk. De advocaat zal een concrete schadeclaim bij de veroorzaker van het ongeval of veroorzaakte leed indienen. Het berekenen van de hoogte is afhankelijk van de eerder besproken factoren. De aansprakelijke partij dient hiervoor aansprakelijk gesteld te worden om het smartengeld te claimen. De advocaat zal proberen te bewijzen dat de tegenpartij daadwerkelijk aansprakelijk is via bewijsvoering om zo een claim op smartengeld te doen. Schakel dan ook een gespecialiseerde letselschade advocaat in om dit werk op zich te laten nemen.