Materiële Schade

Materiële Schade

In het letselschaderecht worden opgelopen schades onderverdeeld in materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is de opgelopen schade welke in geld is uit te drukken. Immateriële schade is de schade die u heeft door pijn, verlies van levensvreugde en bijvoorbeeld verdriet.

Wat is materiële schade?

Een ongeluk zit een klein hoekje. In Nederland ontstaan er dagelijks veel letsel zaken. Als u letsel heeft opgelopen wilt u natuurlijk dat deze schade wordt vergoed door de aansprakelijke partij. U kunt recht hebben op smartengeld of een schadevergoeding. Bij materiële schade wordt de financiële kant van het letsel geregeld. De schade is hierbij dus in geld uit te drukken. U kunt wel nagaan dat de kosten aardig kunnen oplopen als u schade heeft ondervonden door een ander. Een aantal van deze voorbeelden vindt u verderop deze pagina. Om materiële letselschade te verhalen is het natuurlijk belangrijk dat er iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Voor het berekenen van de materiële schade is gespecialiseerde kennis over letselschade vereist.

Wat valt onder materiële letselschade?

De geleden schade kunnen verschillende kosten zijn die veroorzaakt zijn door het opgelopen letsel. Hieronder vind je een overzicht van zaken die onder materiële schade vallen:

  • Medische kosten
  • Inkomstenverlies, waaronder loonschade
  • Het eventueel inschakelen van huishoudelijke hulp
  • Schades aan bijvoorbeeld uw auto, kleding enzovoort
  • Verhuiskosten
  • Extra kinderopvang
  • Aanpassingen die door de geleden schade nodig zijn aan uw huis
  • Extra kosten voor het levensonderhoud
  • Hogere verzekeringspremie die u na de schade gaat betalen
  • Reiskosten naar het ziekenhuis

Advocaat nodig om de materiële schade vast te stellen

Bent u betrokken bij een ongeval of ongeluk en heeft u schade geleden? Door het inschakelen van een gespecialiseerde letselschade advocaat worden uw rechten vertegenwoordigt. De advocaat zal u tijdens het gehele proces adviseren en bijstaan. Zo zal de advocaat de aansprakelijk vaststellen, de schadevergoeding berekenen en vervolgens de schade claimen. U zult waarschijnlijk een hoop praktische en financiële vragen hebben. Ook hiervoor kunt u een advocaat benaderen voor juridische bijstand en informatie.