Letsel door Bedrijfsongeval

Letsel door BedrijfsongevalLetsel door een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben op uw werk en gezondheid. Als u te maken krijgt met letsel opgelopen tijdens het uitvoeren van uw werk zal dit een hoop vragen oproepen.  Is de werkgever aansprakelijk? Had het ongeval voorkomen kunnen worden? Is er ongeoorloofd risico genomen door de werkgever of werknemer? De werkgever dient te voorkomen dat een werknemer letsel of schade oploopt tijdens het beoefenen van zijn functie. Als werkgever is er altijd een zorgplicht jegens het personeel. Dit wil niet zeggen dat vanzelfsprekend de werkgever altijd aansprakelijk is als er een bedrijfsongeval plaatsvindt.

Als u of uw personeel letsel tijdens werktijd heeft opgelopen wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Een letselschade advocaat en in het bijzonder een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in bedrijfsongevallen is onmisbaar. Er zijn vaak zeer complexe vraagstukken die zowel bij de werkgever als werknemer ontstaan. Laat u dan ook adviseren door een letselschadespecialist.

Letsel tijdens werktijd kan materiële en immateriële schade betekenen

Als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden met letsel, is dit onder te verdelen in twee categorieën. Zo kan er immateriële schade en/of materiële schade ontstaan. Materiële schade heeft betrekking op de financiële gevolgen van het bedrijfsongeval. Voorbeelden van materiële schade door een bedrijfsongeval zijn medische kosten die gemaakt moeten worden of een tegemoetkoming omdat er niet meer gewerkt kan worden wegens arbeidsongeschiktheid. Immateriële schade heeft betrekking op de lichamelijke of psychische letsel dat door het ongeluk is ontstaan. Zoals u kunt nagaan is het vaststellen van de immateriële schade en/of materiële schade maatwerk dat door een letselschade expert uitgevoerd dient te worden.

Is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeluk?

Werkgevers zijn in de meeste gevallen aansprakelijk voor het opgelopen letsel van de werknemer. De advocaat van de werknemer zal een schadevergoeding of smartengeld  eisen en deze claim onderbouwen. Een bedrijfsongeval kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel de werknemer als de werknemer. Werkgevers hebben zich vaak verzekerd tegen bedrijfsongevallen. Dat wil niet zeggen dat het dan automatisch is opgelost, want aansprakelijkheidsrecht zaken zijn vaak langlopende processen en complexe materie. Gespecialiseerde kennis over letselschade is vereist bij deze aansprakelijkheidsvraagstukken.

Advocaat bij letsel door een bedrijfsongeval

Logischerwijs kunnen de gevolgen van een bedrijfsongeval groot zijn. De kans bestaat dat de werknemer niet meer zijn werkzaamheden uit kan voeren, een psychisch trauma heeft opgelopen of volledig arbeidsongeschikt raakt. Een bedrijfsongeval advocaat zal uw belangen behartigen. De juridische bijstand van een advocaat tijdens de procedure is belangrijk. Zo kan de verhouding tussen de werkgever en werknemer onder druk kan komen te staan. De advocaat komt voor uw belangen op en zal het causaal verband tussen het ongeval en schade proberen vast te leggen.  De letselschade advocaat zal de eventuele schadevergoeding onderbouwen en zal het contact onderhouden met de tegenpartij, zodat u dat niet zelf hoeft te doen. Een bedrijfsongeval advocaat kan zowel werknemers als werkgevers adviseren bij praktische en financiële vragen.