Advocaat Letselschade

Advocaat Letselschade

Als u te maken krijgt met letselschade is dit altijd onverwacht. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Heeft u letsel opgelopen door een verkeersongeval, tijdens uw werk of door een medische fout? Dan heeft u waarschijnlijk een hoop juridische, financiële en praktische vragen. Dit geldt natuurlijk ook als u verantwoordelijk bent voor het toebrengen van letsel bij een ander. Een letselschade advocaat heeft antwoorden op deze vragen en begeleidt u tijdens het gecompliceerde en slepende traject. Het inschakelen van een gespecialiseerde letsel advocaat is hierin dus onmisbaar om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

Voor de beste vertegenwoordiging raden wij u aan om uw letselschadezaak voor te leggen aan een advocaat die is aangesloten bij LSA (Letselschade Advocaten). Advocaten die zich hebben aangesloten bij deze vereniging dienen te voldoen aan hoge kwaliteitseisen die regelmatig getoetst worden. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste specialistische kennis voor uw letselschadezaak. 

Wat is letselschade?

Lichamelijke en geestelijke schade die is opgelopen door een ongeval of als u betrokken bent bij een ongeval valt onder het letselschade. Het soort letsel is natuurlijk bij elke situatie anders. Denk bijvoorbeeld aan letsel opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval, tijdens het klussen in uw woning of tijdens het sporten. Het soort letsel is hierin erg belangrijk. Zo kun je te maken krijgen met blijvende schade, tijdelijk letsel of kan het letsel grote invloed hebben op uw financiële situatie en dagelijkse leven. Deze materiële of immateriële schadeposten kunnen al snel oplopen, waardoor deze grote gevolgen kan hebben op uw financiën en levensvreugde. Heeft u letsel opgelopen of bent u verantwoordelijk voor schade bij een ander? Schakel een letselschadespecialist in om u bij te staan.

Materiële & Immateriële schade

Het letselschaderecht kan opgedeeld worden in twee categorieën, te weten immateriële schade en materiële schade. Materiële schade heeft betrekking op de financiële kant van de schade. Hierbij kan gedacht worden aan medische kosten, financiële tegemoetkoming omdat u niet meer kan werken, schade aan uw auto of een vergoeding voor het inhuren van huishoudelijke hulp. Bij immateriële schade wordt er gekeken welke schade er is opgelopen met betrekking tot lichamelijke of psychisch letsel. Dit is een stuk moeilijker om te berekenen, aangezien hier vaak emotie, pijn en verdriet een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van sociale contacten, een opgelopen angststoornis, chronische pijn door het opgelopen letsel, het kwijtraken van het zin in leven of noodgedwongen moeten stoppen met een hobby of beroep. In deze gevallen kan u recht hebben op smartengeld. 

Het achterhalen van de daadwerkelijke schade uitgedrukt in geld is logischerwijs maatwerk. Hierbij wordt er gekeken welke kosten er gemaakt zijn en welke verhaald kunnen worden op de ander. Deze bedragen kunnen aardig oplopen door arbeidsongeschiktheid en overige zaken. 

Heeft u bij letsel recht op een schadevergoeding?

Als u letsel heeft opgelopen wilt u natuurlijk weten of u recht heeft op een schadevergoeding en hoe u deze aanvraag voor een vergoeding doet. In het letselschaderecht is goede en betrouwbare bijstand van een advocaat vereist om u tijdens dit proces te laten vertegenwoordigen. Zo kan u zich door de letsel advocaat laten informeren over eventuele rechtsbijstand, aansprakelijkheidsvraagstukken, schadeposten en voor wat voor bedrag qua schadevergoeding of smartengeld u recht heeft. Laat u dan ook informeren door een ervaren en gespecialiseerd letselschadebureau als u denkt recht te hebben op een schadevergoeding of smartengeld

Wat kan een advocaat letselschade voor u betekenen?

Heeft u op wat voor manier dan ook schade opgelopen door een ander? Dan is de kans vrij groot dat u recht heeft op een schadevergoeding. Uiteraard is de bewijsvoering hierin cruciaal en dient de aansprakelijkheid worden vastgesteld. Tevens zal er gekeken worden of er een causaal verband is tussen het ongeval en de opgelopen schade. Een letselschade advocaat is erg belangrijk voor informatie over uw letselschadezaak. De advocaat is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en kan u met raad en daad bijstaan. De letselschade specialist zal proberen de aansprakelijkheid vast te stellen, het verband tussen het ongeval en de schade te benadrukken en natuurlijk u adviseren over de beste manier om het letselschade dossier aan te vliegen. De rol van een gespecialiseerde letselschade advocaat is dus erg belangrijk als u te maken krijgt met een letselzaak.

Advocaat Letselschade verkeersongeval

Bij een verkeersongeval is er ook vaak materiële schade en immateriële schade. In de praktijk komt het vaak voor dat slachtoffers van een verkeersongeval denken dat de schade wel meevalt. Toch is het erg belangrijk om hierover niet lichtzinnig te denken. De meeste klachten openbaren zich pas na verloop van tijd. Denk aan pijn van het ongeluk dat toch doorzet of angst om weer op de fiets ,motor te stappen of weer achter het stuur te zitten in uw auto. Het is dan ook zaak om niet te snel akkoord te gaan met de schadevergoeding die de verzekeraar of tegenpartij voorstelt. Schakel een advocaat letselschade in en leg uw casus voor. Meer informatie over letsel door verkeersongeval vindt u hier.

Advocaat Letselschade bedrijfsongeval

Loopt u tijdens werktijd letsel op of heeft één van uw werknemers letsel opgelopen? Dan krijgt u te maken met letselschade door een bedrijfsongeval. Bedrijfsongevallen kunnen natuurlijk al snel ontstaan, denk aan een medewerker in de bouw die tijdens het werk een steen op zijn hoofd krijgt of een schilder die van de trap afvalt. Wanneer is de werkgever aansprakelijk en wanneer juist niet? Deze vraagstukken zijn vaak erg complex. Als werkgever heb je een zorgplicht voor de werknemers. Dit houdt in dat de werkgever er alles aan dient te doen om zijn of haar personeel geen materiële schade en immateriële schade op te laten lopen. Lees hier meer over letsel door een bedrijfsongeval.

Advocaat Letselschade medische fout

Letsel na een medische fout brengt een hoop narigheid met zich mee. Vaak wordt een medische fout verhult als complicatie, waardoor het lijkt alsof de medische fout nooit echt heeft plaatsgevonden. Het is dan ook belangrijk als er een medische fout heeft plaatsgevonden, dat u rekening houdt met een aantal zaken. Zo is het erg belangrijk dat uw medisch dossier klopt en u getuigen heeft van het letsel door de fout van het medisch personeel van betreffende ziekenhuis of instelling. Medische fouten kunnen ontstaan door verkeerde ingrepen, verkeerde diagnose, onvoldoende of geen voorlichting of geen correcte nazorg. Heeft u te maken met letselschade door een medische fout? Ontdek hier meer over letsel door een medische fout.

Aansprakelijkheidsrecht

Als persoon of bedrijf kan u aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door toedoen van u of uw onderneming. Dit betekend in de meeste gevallen dat u verplicht wordt om een schadevergoeding te betalen als u hiervoor aansprakelijk bent. Hieraan zijn wel meerdere voorwaarden aan verbonden. De aansprakelijkheidsstelling is hierin erg belangrijk. Er moet bewezen worden dat iemand aansprakelijk is voor de schade en er een causaal verband is tussen de schade door de daden van de aansprakelijke partij. Een aansprakelijkheidsrecht advocaat inschakelen is een belangrijke stap om eventuele aansprakelijkheidsstelling te voorkomen of juist iemand aansprakelijk te stellen. Lees hier meer over aansprakelijkheidsrecht.

Soorten letselschade

Het letselschaderecht kent verschillende soorten van letsel. Het gaat dan voornamelijk om emotionele of lichamelijke letsel die opgelopen is door toedoen van een ander. Denk aan psychische klachten of letsel aan een lichaamsdeel na een ongeluk. De meest voorkomende soorten letsel hebben te maken met letsel opgelopen tijdens het werk, na een verkeersongeval met een auto, fiets of motor, na een medische fout en letsel dat is opgelopen door toedoen van een dier. In al deze gevallen krijgt u met een hoop zaken te maken. Het is belangrijk om de schuldige partij aansprakelijk te stellen en de opgelopen schade middels een schadevergoeding te vorderen. Ontdek hier meer over soorten letselschade.  

Oorzaken letselschade

De oorzaak van letsel kan opgelopen worden binnen en buitenshuis. Er zijn legio oorzaken te noemen waarin letsel opgelopen kan worden door toedoen van andere mensen of dieren. De meest voorkomende oorzaken zijn: bedrijfsongeval, letsel door toedoen van een product, mishandeling, verkeer gerelateerde letselschade en letsel opgelopen door een dier. Een ongeluk kan zomaar en overal gebeuren, waardoor je altijd en overal te maken kunt krijgen met opgelopen letsel. Ongeacht wat het letsel heeft veroorzaakt, het is belangrijk dat u een deskundige letselschade advocaat in de arm neemt om de (financiële, psychische en lichamelijke) schade te verhalen. Bekijk hier meer oorzaken van letselschade.